Preloader
 

Digital Marketing

Home / Digital Marketing / Hvordan få en god markedsføringsplan?
Hvordan få en god markedsføringsplan?

Hvordan få en god markedsføringsplan?

Får du gjennomført alle planlagte markedsaktiviteter eller bruker du altfor mye tid på å følge opp tilbakemeldinger som kommer i alle kanaler?

Er det vanskelig å prioritere hvor du skal bruke tiden din?

Er du usikker på hvilke kanaler som er riktig for det du skal kommunisere?

Savner du en helhetlig strategi bak markedsføringsaktivitetene du gjør?

Som digital markedsfører i dag er det lett å kjenne seg igjen i disse problemstillingene. Det mangler aldri på gode idéer og ønsker om hva som skal kommuniseres ut til kunder, brukere og følgere og det er flere kanaler enn noen gang å ta hensyn til. Tid er derimot en mangelvare for de fleste. Tid og en klar tanke om hva som skal gjøres når, hvilken kommunikasjon som skal benyttes til hvilke målgrupper og hvilke kanaler som er best egnet for den enkelte aktiviteten.

MARKEDFØRINGSSTRATEGI

Bak enhver god markedsføringsplan finner du en god og helhetlig markedsføringsstrategi. Med andre ord den bakenforliggende tanken om hvilke aktiviteter som skal gjøres i hvilke kanaler og hvorfor.

For å utarbeide en god og helhetlig strategi må du som markedsfører se nærmere på hva din bedrift gjør og hvordan det gjøres. Se så på dine kunder og brukere og hva din bedrift betyr for disse. Tenk nøye gjennom følgende:

– Hva gjør vi, hva driver oss?

– Er vi kundefokusert?

– Hvilken verdi gir vi kunden?

– Hva får kunden igjen for å velge nettopp oss?

– Hvilke grunnleggende behov hos våre kunder dekker vi?

– Hvilke følelsesmessige behov hos våre kunder dekker vi?

Bruk så svarene dine på disse punktene til å utforme din bedrifts overordnede strategi og la denne strategien ligge til grunn i all kommunikasjon videre.

MARKEDSFØRINGSPLAN

Når strategien er på plass er det tid for å lage en skikkelig markedsføringsplan. Med så mange kanaler, kampanjer, aktiviteter, oppfølginger og vedlikehold er det for mange vanskelig å se hvor man skal begynne med å lage en plan.

Tid er en begrenset ressurs. Start derfor med å se på hvilke kanaler som bedriften tjener mest på og prioriter disse. Se så på hva du bruker mest tid på og omprioriter tiden hvis dette ikke sammenfaller med hva som genererer penger.

Basert på strategien sett så opp selve planen gjennom å:

– Sørge for et klart budskap på tvers av alle kanaler

– Tilpasse kommunikasjon til den enkelte kanal og tilpasse bruk av kanaler til det som kommuniseres.

– Etablere retningslinjer for hvilke typer kommunikasjon som skal ut i hvilke kanaler.

– Sette opp en publiseringsplan på tvers av kanalene ut fra kommende kampanjer, hva som ønskes kommunisert for kampanjene, enkeltstående innhold og hvilken promotering som skal kjøres for kampanjer og innhold.

Husk å alltid planlegge svar på reaksjoner som vil komme til kampanjer og innhold. Å kunne svare med fakta og opplysninger er alltid enklere og tar mindre tid. Og du som digital markedsfører vil frigjøre mer tid til det du har planlagt.

Lykke til!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.