Preloader
 

Digital Transformation

Home / Digital Transformation / Adapt or Die – Digital Transformasjon i 2019

Adapt or Die – Digital Transformasjon i 2019

Å være oppdatert og relevant i 2019 er for mange blitt en stor utfordring.

På alle plan i en bedrift, fra ledelsen på toppen og ned til den enkelte ansatte, såvel som organisasjonen som helhet, oppleves det i dag et konstant press om ny kunnskap, nye tenkemåter, nye verktøy, plattformer og metoder.

Å tenke eller å gjøre slik man “alltid” har gjort eller gjorde “før”, holder ikke lenger mål.
De store trege blir spist til frokost, lunsj og middag av de små og raske.
Det er vår tids Digitale David mot Analoge Goliat.

Det digitale skiftet, digital transformasjon eller disrupsjon, uansett hvilken terminologi du prefererer, fordrer at hele organisasjoner og deres enkeltindivider er villige til å endre seg.

Bedrifter som ikke er villige til å endre sammensetning eller måter å jobbe etter vil snart ikke ha livets rett.

De som derimot ønsker å forbli relevante og sikre videre fremdrift bør:

 • Kvitte seg med utdatert og overflødig teknologi
 • Flytte fra gamle verktøy og plattformer
 • Gå over til skybasert, betal etter forbruk og voks sømløst
 • Sette brukeropplevelsen i fokus, i alle ledd og touchpoints mellom bruker og bedrift
 • Skrell ned til kjernen på HVA er det bedriften skal levere og HVORDAN leverer man så dette enklest og med korteste vei til målet
 • Organisér riktig og tilpasset til nye leveranseløp
 • Kurse, etterutdanne og ev. omskolere de ansatte der det er behov
 • Kjøre kompetansekartlegging og skaffe folk med kompetansen som savnes

 

Og det skulle ikke være nødvendig å si det, men..

Data, data, og data.

Det kan ikke gjentas ofte nok.

Samle og strukturér alle kundedata bedriften har tilgang på. Og sørg også for å skaffe de kundedataene bedriften per i dag IKKE har tilgang på. Når du har data må de settes i system. Bruk innsikt om brukerdata fra nettsiden til å hjelpe kundebehandlere til å drive økt mersalg, fordi det er relevant for kundene.
Bruk tilbakemeldinger fra kundeservice kombinert med brukerdata til å avdekke mønstre som kan forhindre avgang og oppsigelser.

Og ja, med all data, sørg også for å ha på plass alt bedriften trenger når det kommer til GDPR og egen Data Governance.

Hva med de ansatte da?

Kunnskap er ferskvare i vår digitale tidsalder og den enkelte ansatte bør søke å holde seg kontinuerlig oppdatert på sine fagfelt. Dette betyr derimot ikke at man i alle tilfeller må ta etterutdanning for å henge med, da pensum ved flere utdanninger oppleves som mer eller mindre utdatert før semesteret er ferdig.

For mange vil det holde å:

 • Ta kortere kurs i utvalgte emner
 • Delta på heldagsseminar
 • Aktivt lese seg opp på ny utvikling på fagområder
 • Abonnere på nyhetsbrev fra ekspert-kilder innen fagområder

 

Det viktigste er at bedriften støtter opp under og fremmer en kontinuerlig utvikling av de ansatte, og jobber for å dyrke frem en kultur hvor endring sees på som en dør som åpnes til nye muligheter, fremfor noe som bringer usikkerhet. For å oppnå nye resultater må man gjøre nye ting. For å oppnå endring, må man selv være villig til å endre seg. Dette gjelder for bedrifter så vel som for individene i bedriftenes organisasjoner.

Adapt or die.

Det er kanskje en klisjé, men sjelden har denne klisjéen vært mer “to the point” enn akkurat nå.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.